Projecten Aquero

 

Musical De Ontmoeting - 2005

De ontmoeting is een verhaal over mensen in Lourdes. Het is verteld door 130 vrijwilligers van de VNB. De musical speelt in het Lourdes anno 2005. Een plek waar zoveel mensen, ziek en gezond, jong en oud, samenkomen, ontmoeten en geraakt worden. Een ontmoeting ook met Maria, met een ander, met jezelf? Aquero wilde juist dit verhaal vertellen omdat we als vrijwilligers in Lourdes ervaren dat de vele ontmoetingen daar ons inspireren bemoedigen en vertrouwen geven. Met deze musical wilde Aquero hier iets van meegeven.


Script: Dick van den Heuvel

Synopsis: Hettie van der Ven

Composities en arrangementen: Benno Spieker

Regie: Marcel Sijm

Algehele muzikale leiding: Iedje Heere


Hoofdrollen: Roel Verheggen, Margje Vleck, Dennis Verhagen, Els Alessie, Jan Verkroost, Marieke de Vetter, Nick Zwart, Jaap Langedijk, Johanneke Bosman, Harry Schumacher


De ontmoeting is uitgevoerd op 23 en 24 april 2005 in Driebergen en op 15 mei 2005 in de Bernadettekerk te Lourdes.


> Luister hier naar fragmenten van de CD De Ontmoeting (Website Muziekbibliotheek Rotterdam)

Het Inigo koor bestond uit vrijwilligers van VNB Nationale Bedevaarten, van alle leeftijden uit heel Nederland. Het koor heeft van 2006 tot en met 2008 in vele parochies in Nederland vieringen opgeluisterd. De reis voerde uiteindelijk naar het jubileumjaar 2008 van Lourdes en de VNB. Het koor wilde al zingend de bijzondere jubilea herdenken en vieren. Tijdens de Jubileumbedevaart in oktober 2008 heeft het INIGO-koor in Lourdes de vieringen tijdens de VNB oktoberbedevaart opgeluisterd.

Jubileumkoor InIGO - 2008

Musical Leven van bernadette - 2000

Musical Aquero in 2000 is het verhaal van Bernadette Soubirous. Maar het is ook het verhaal van ruim 100 vrijwilligers die jaarlijks zieke pelgrims begeleiden naar Lourdes. De musical begon met een wild idee op een terras in Lourdes. Ruim een jaar later, op 15 juli 2000 staat hij op de planken in de Bernadettekerk in Lourdes. Het is het verhaal dat tot op de dag van vandaag mensen naar Lourdes doet gaan, voor hoop, bezieling, inspiratie, stilte, verwondering, samenzijn. De artsen, verpleegkundigen, brancardiers, pastores, jongeren die mee gaan met de zieken, stappen voor een avond in een andere rol. Die van Bernadette, van Commissaris Jacomet, van non of schoolmeisje, buur of Bisschop. Om het verhaal te vertellen dat daar in Lourdes is gebeurd. Om de zieke pelgrims een meer dan bijzondere avond te bieden. Het verhaal laat ook zien wat geinspireerde mensen, mensen met een ideaal in deze tijd samen brengt. Dat is misschien wel de werkelijke betekenis van dit project waar iedere schakel telde en ieder met zijn of haar talent bijdraagt aan Aquero.


Script: Jacqueline Etman

Composities en arrangementen: Benno Spieker

Dramaturg: Hettie van der Ven


Musical Aquero is uitgevoerd op 24 en 25 juni in De Bussel in Oosterhout en op 15 juli 2000 in de Bernadettekerk te Lourdes.


> Luister hier naar korte fragmenten van de CD (Website Muziekbibliotheek Rotterdam)

De Dikke en de Dunne - Pim en Sanne

Een nieuwe morgen, nieuw begin - koor

Altijd onderweg - Sanne

boek lourdes, bron van vertrouwen - 2009

Aquero heeft in 2009 ontroerende, humoristische en wonderbaarlijke verhalen verzameld. Hettie van der Ven, Liedeke Morssinkhof en Angelique Rijlaarsdam hebben deze verhalen opgetekend in het boek Lourdes, Bron van Vertrouwen. Het boek bevat ongeveer 20 waar gebeurde verhalen van pelgrims die stuk voor stuk de wonderlijke kracht van mensen in Lourdes laten zien, evenals de kracht van Lourdes als plaats waar je jezelf en anderen daadwerkelijk ontmoet. Het zijn verhalen van mensen uit alle windstreken, ziek en gezond, jong en oud, gelovig en niet-gelovig. Ze vertellen openhartig over hun ervaringen, die soms even ontnuchterend als onvoorstelbaar zijn.


De Maastrichtse kunstenaar Chrit Rousseau heeft in Lourdes inspiratie opgedaan voor het maken van zo’n 30 houtskooltekeningen. Deze vormen de illustraties in het boek.


Op 12 december 2009 vierde Aquero haar 10-jarig bestaan met de presentatie van het boek Lourdes, Bron van Vertrouwen. Het boek Lourdes, bron van vertrouwen is uitverkocht en wordt vooralsnog niet herdrukt.