Aquerofonds

 
 

Mensen die graag naar Lourdes willen maar het niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Aquerofonds.

Sinds de oprichting in 1999 en de eerste fondswerving in 2000 met de musical Aquero, heeft Aquero ruim 100 pelgrims met een bijdrage kunnen helpen.

 

Doelstelling fonds

Aanvragen fonds

De aanvragen voor het fonds lopen via de VNB. Indien u een aanvraag wilt doen, stuurt u een brief aan de VNB.


VNB

t.a.v. Aanvraag Aquero Fonds

Postbus 273

5201 AG ‘s Hertogenbosch


Het bestuur van Aquero besluit na overleg met de VNB over de aanvragen. De reizen worden gemaakt met de VNB (zie voor meer informatie www.vnbreizen.nl).

Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van onze projecten. Verkoop van kaarsen, cd’s, dvd’s en boeken draagt bij aan de opbrengst van het fonds. Aquero organiseert ook loterijen, zoekt sponsors en fondsen om de projecten te financieren.


U kunt donateur worden van Aquero. Uw (periodieke) bijdrage kunt u overmaken op

giro NL63 INGB 0008 3288 58 te De Kwakel.


Aquero is een ANBI instelling. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Fondswerving

Het werk dat Aquero doet

Stichting Aquero is in 1999 opgericht door vrijwilligers van de VNB. Doel van de stichting is activiteiten organiseren voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquerofonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes mogelijk te maken.


In 2000 en 2005 heeft Aquero musicals geproduceerd over Lourdes. In 2008 heeft het projectkoor Inigo vieringen in kerken in Nederland en Lourdes opgeluisterd. Eind 2009 is het boek Lourdes, Bron van Vertrouwen gepubliceerd. Dit boek vormde de basis voor de musical ‘Het verhaal van Iedereen’ in 2011/2012. Er zijn sindsdien geen nieuwe projecten opgestart. De reguliere fondswerving via donaties en giften loopt wel door.


De manier van fondswerving

Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van onze projecten. Verkoop van kaarsen, cd’s, dvd’s en boeken draagt bij aan de opbrengst van het fonds. Aquero organiseert ook loterijen, zoekt sponsors en fondsen om de projecten te financieren.


Beheer vermogen

Het bij de stichting berustende vermogen wordt op een spaarrekening

uitgezet. Hierbij is sprake van een laag risicoprofiel. Het vermogen is

hierbij tevens vrij opneembaar.


Besteding vermogen

Het vermogen wordt zoveel mogelijk besteed aan aanvragen van pelgrims voor een tegemoetkoming in de reiskosten voor een bedevaartreis naar Lourdes.

Een klein deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het opstarten van nieuwe projecten. De aanvragen van pelgrims voor een tegemoetkoming uit het het fonds lopen via de VNB.  Het bestuur van Aquero besluit na overleg met de VNB over de aanvragen.


Beloningsbeleid

De stichting vergoedt geen beloningen, noch aan bestuurders, noch aan derden.

Aanwijsbare onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden tegen de kostprijs vergoed tegen overlegging van een betaalbewijs. De stichting heeft geen werknemers.

Beleidsplan Aquero

Financiële verantwoording fonds: Jaarverslag 2013


JrVslgJR2012.pdfAquerofonds_files/JrVslgJR2012.pdfAquerofonds_files/JrVslgJR2012_1.pdfshapeimage_1_link_0

Financiële verantwoording fonds: Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014